راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


معنی نام بُــرون(طایفه بُــرون بختیاری)

بعضی از واژه ها در اثر گذشت زمان دچار تغییراتی در دوره های مختلف شده اند به عنوان مثال کیان ارثی در ابتدا کنرسی بوده بعد کیانرسی و در زمان حال به کیان ارثی تبدیل شده است همچنین واژه برون از یکصدو هشتاد سال(یکصدو هشتاد پنج سال) پیش رواج پیدا کرده و قبل از آن بران بوده است همان گونه که در زبان محلی نام این طایفه بُــرون نامیده می شود و با توجه به کلمه بُـ در ابتدای آن می توان گفت که بُــرون شکل جدید نام قبلی طایفه(بران بختیاری) به زبانی محلی تر می باشد که هر دو به معانی:قطع کننده* تیز* شمشیر برنده و جوانمرد می باشدکه تمامی این معانی حاکی از جنگجو بودن و شهامت این طایفه اصیل بختیاری می باشد و همچنین گفتنی است که این لغب برگرفته شده از کوه سن بران بلندترین و با شکوه ترین کوه اشتران کوه در استان لرستان می باشد.

**تصویر زیر متعلق به 190 سال پیش از یک قبرستان متروکه قدیمی از طایفه برون که با کم مهری طایفه توسط حفاران غیر مجاز رو به تخریب برده است و شیر های سنگی و سنگ قبر های آن به غارت رفته اند. هرچند نمادهای بجا مانده نشان از اصالت و ریشه این طایفه در بختیاری دارند*

46uy_dsc_0110.jpgبرچسب ها:
منبع مطلب